Image

AMTech

Stworzenie rozkładu materiału na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki

AMTech

Image

Szkolenia CV

Mając na uwadze jak istotne jest rozpoznanie kluczowych kompetencji wymaganych w zawodzie mechatronika,tak aby można w przyszłości łatwo odnaleźć się na rynku pracy,partnerzy w projekcie stworzą odpowiedni program nauczania (podejście modularne).
Zawarte treści obejmować będą zarówno te typowe dla zawodu jak i cyfrowe/technologiczne.

Program przygotowany będzie w języku angielskim i następnie przetłumaczony na języki uczestników projektu.

Partners