Image

AMTech

Stworzenie rozkładu materiału na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki

AMTech

Image

Projekt

Projekt AMTech posiada przejrzyste i konkretne cele dostosowujące kształcenie zawodowe oraz system praktyk do potrzeb rynku pracy:

 • podnosimy kompetencje i umiejętności uczniów tak aby byli w stanie znaleźć zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle lotniczym
 • pomagamy uczniom zdobyć właściwe umiejętności tak aby Europa mogła wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym oraz była ekonomicznie przygotowana na przyjazne środowisku naturalnemu i cyfrowemu rozwiązania
 • szybko zauważamy zmieniające się trendy w przemyśle lotniczym tak aby dostosować je do potrzeb rynku pracy dla uczniów technikum mechatronicznego – działamy we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami z sektora lotnictwa
 • stworzenie nowego i innowacyjnego programu nauczania AMTech,skrojonego pod potrzeby rynku pracy
 • praca nad stworzeniem „Europejskiego Paszportu Lotnictwa i Aerodynamiki dla Mechatronika- EAAMP”, wykorzystując profil pożądanego pracownika,z naciskiem na wymagane kompetencje,wiedzę i umiejętności
 • -ponadto,projekt wniesie wartość dodaną w zakresie:
  1. Konfrontacji i wymiany doświadczeń międzynarodowych partnerów działających w obszarze szkolnictwa zawodowego. AMTech jest spoiwem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji edukacyjnych,umożliwiającym stworzenie europejskiego produktu,który będzie prezentował różnorodność rozwiązań tego samego wyzwania
  2. Mnogości organizacji z różnych państw- VETs (szkolnictwo zawodowe),SMEs (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz podmioty wspierające
  3. Wskazana powyżej rozmaitość podmiotów umożliwia międzynarodową wymianę metodologii,mechanizmów pracy i modeli przedsiębiorczych

Partners