Image

AMTech

Stworzenie rozkładu materiału na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki

AMTech

Image

Analiza

AMTech stanowi konkretną odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw pragnących stać się konkurencyjnymi w przemyśle lotniczym ,z naciskiem na bezzałogowe statki powietrzne.Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przyszłych techników oraz przedsiębiorstw.

ESPAS (The European Strategy and Policy Analysis System) wskazuje w swym raporcie dotyczącym globalnych trendów w sektorze przemysłowym i technologicznym iż drony odgrywać będą kluczową rolę.


Aby wyjść tym trendom na przeciw,projekt wzmocni konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przez odpowiednie dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Uczestnicy projektu zbadają przemysłowe trendy w celu zdefiniowania zawodowego profilu potencjalnego pracownika, jego kwalifikacji i umiejętności względem wytycznych ESCO ( ‘’European Skills, Competences, Qualifications and Occupations”).Potrzeby szkoleniowe i ewentualne trudności muszą być uwzględnione przez obie współpracujące strony,tak aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia, z naciskiem na potencjalną grupę docelową.

Streszczenie ustaleń i wynikówDownload

Global ReportDownload

Partners