Image

AMTech

Stworzenie rozkładu materiału na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki

Platforma OER

Analiza

Amtech jest odpowiedzią na konkretne potrzeby szkoleniowe mikroprzedsiębiorstw i zapewnia im konkurencyjność w przemyśle lotniczym.

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Partnerzy stworzą program nauczania dla technikum mechatronicznego bazujący na stworzonym wcześniej profilu pożądanego pracownika

Dowiedz się więcej

Paszport

Partnerzy stworzą pierwszy

Dowiedz się więcej

AMTech

Image

Projekt

Projekt AMTech posiada przejrzyste i konkretne cele dostosowujące kształcenie zawodowe oraz system praktyk do potrzeb rynku pracy:

  • podnosimy kompetencje i umiejętności uczniów tak aby byli w stanie znaleźć zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle lotniczym
  • pomagamy uczniom zdobyć właściwe umiejętności tak aby Europa mogła wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym oraz była ekonomicznie przygotowana na przyjazne środowisku naturalnemu i cyfrowemu rozwiązania

Dowiedz się więcej

Partners

Aktualności

Image

Partnerzy projektu AMTECH realizowanego w ramach programu Erasmus+ lecą do Malagi po Europejski Paszport Lotnictwa i Aerodynamiki dla Mechatronika (EAAMP)

2023-10-18

Grupa robocza projektu AMTECH (szkolenie techników mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki) realizowanego w ramach programu Erasmus+, składająca się z partnerów z Niemiec, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Łotwy i Polski, spotkała się w siedzibie Internet Web Solutions w hiszpańskiej Maladze, by uczcić ukończenie ważnych etapów na drodze do transformacji kształcenia zawodowego. Plan spotkania przewidywał prezentacje i dyskusje analizujące obszary wykorzystania wszystkich rezultatów projektu AMTECH, w tym PR1 — Platforma OER projektu AMTECH (platforma otwartych zasobów edukacyjnych dostępna 24/7 w 6 językach); PR3 — Opracowanie programu nauczania na potrzeby AMTECH oraz planu testowania i walidacji, PR4 — Opracowanie "Europejskiego Paszportu Lotnictwa i Aerodynamiki dla Mechatronika (EAAMP)".  Kolejnym ważnym tematem poruszonym na spotkaniu było upowszechnianie i komunikowanie wszystkich stworzonych otwartych zasobów edukacyjnych. Upowszechnianie rezultatów jest niezbędne, aby podzielić się wynikami swoich prac badawczo-rozwojowych z innymi zainteresowanymi stronami, a przez to zapewnić, że zdobyta wiedza będzie dostępna dla szerszego grona odbiorców. Jest to również sposób na promowanie przejrzystości i współpracy w prowadzeniu badań i tworzeniu innowacji. Odnośnie do rezultatu PR3 glosariusz zawierający pojęcia związane z programem nauczania (https://www.amtechtraining.eu/glossary.php) pozwoli zachować spójność terminologiczną w całym okresie kształcenia. W europejskim projekcie mogą bowiem brać udział osoby posługujące się różnymi językami ojczystymi. Wielojęzyczny glosariusz AMTECH ułatwi tłumaczenie kluczowych terminów, oferując równy dostęp do informacji. Projekt AMTECH jest odpowiedzią na konkretne potrzeby szkoleniowe przyszłych techników, mikroprzedsiębiorstw i MŚP. W ramach współpracy partnerzy wymieniali się swoimi doświadczeniami i pomysłami, co doprowadziło do stworzenia wspólnie nowego i innowacyjnego Programu nauczania na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki w 6 językach europejskich: https://www.amtechtraining.eu/training.php   Ten współfinansowany przez Unię Europejską projekt w ramach programu Erasmus+ rozpoczął się w styczniu 2023 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2024 roku. Ma na celu wypełnienie luki między aktualnym kształceniem zawodowym a zmieniającymi się potrzebami branży lotniczej, przyczyniając się do odrodzenia gospodarczego Europy w duchu transformacji ekologicznej i cyfrowej.


Czytaj dalej