Image

AMTech

Stworzenie rozkładu materiału na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki

AMTech

Image

Paszport

Partnerzy będą pracować nad stworzeniem „Europejskiego Paszportu Lotnictwa i Aerodynamiki dla Mechatronika- EAAMP”, wykorzystując profil pożądanego pracownika,z naciskiem na wymagane kompetencje,wiedzę i umiejętności. Następnie,paszportowe wytyczne zestawione zostaną z profilami ESCO.
Proces ten pozwoli stworzyć kompendium umiejętności,wiedzy i kompetencji niezbędnych dla mechatroników pragnących działać w obszarze lotnictwa.

ESCO ( “European Skills, Competences, Qualifications and Occupations”) pozwala na usystematyzowanie i kodyfikację umiejętności i nazw zawodów oraz ulepsza transparentność na rynku pracy.

Dzięki temu będziemy w stanie uwypuklić najważniejsze cechy pracownika - jego wymagane kompetencje,wiedzę i umiejętności.


Paszport

Partners