Image

AMTech

Stworzenie rozkładu materiału na potrzeby technika mechatroniki w zakresie lotnictwa i aerodynamiki

AMTech

Image

Szkolenia CV

Mając na uwadze jak istotne jest rozpoznanie kluczowych kompetencji wymaganych w zawodzie mechatronika,tak aby można w przyszłości łatwo odnaleźć się na rynku pracy,partnerzy w projekcie stworzą odpowiedni program nauczania (podejście modularne).
Zawarte treści obejmować będą zarówno te typowe dla zawodu jak i cyfrowe/technologiczne.

Program przygotowany będzie w języku angielskim i następnie przetłumaczony na języki uczestników projektu.


Szkolenia CV

AMTech Courses OfferingsJak dostarczać szkolenia w formie cyfrowej za pośrednictwem platformy cyfrowej


Zasoby do nauczania i szkolenia w kształceniu zawodowym


Jak zaangażować uczniów podczas szkoleń online


Teoretyczne szkolenie w dziedzinie dronów na podstawie przedmiotów STEM w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego


Praktyczne wykorzystanie STEMU w szkolnictwie zawodowym


Wprowadzenie do technologii BSP i jej przyszłość

Partners