Image

AMTech

Aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde.

AMTech

Image

Apmācība CV

Tā kā ir ārkārtīgi svarīgi zināt precīzas kompetences, kas nepieciešamas topošajam aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķim, lai viņš varētu viegli integrēties darba tirgū, partneri izstrādās aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmu, pamatojoties uz noteiktu profesionālo standartu.
Mācību programma tiks izstrādāta modulārā pieejā.

Tas ietvers vispārīgus, kā arī prasmēm specifiskus moduļus (piemēram, digitālās un jauno tehnoloģiju prasmes).

Mācību programma tiks sagatavota angļu valodā un vēlāk pārtulkota projekta partnervalstu nacionālajās valodās.

Partners