Image

AMTech

Aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde.

AMTech

Image

Projekts

AMTech projektam ir ļoti skaidri un konkrēti mērķi pielāgot profesionālo izglītību un apmācību darba tirgus vajadzībām:

 • Profesionālas izglītības izglītojamo kompetenču un prasmju pilnveidošana, lai viņi varētu atrast darbu augošajā aviācijas nozares sektorā
 • Palīdzot profesionālās izglītības izglītojamajiem iegūt pareizās prasmes, lai Eiropa varētu nostiprināt savas pozīcijas globālajā konkurencē un nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas atsākšanu, kas vērsta uz zaļu un digitālu pāreju.
 • Noteikt tendences un dinamiku aviācijas nozares sektorā un izstrādāt jaunu aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa (AMTech) profesionālo profilu saskaņā ar ESCO, sadarbojoties izglītības iestādēm, MVU, rūpniecības un amatniecības kamerām.
 • Jaunas un inovatīvas AMTech mācību programmas izveide, kas īpaši izstrādāta darba tirgus vajadzībām
 • Eiropas aviācijas un kosmosa mehatronikas pases (EAAMP) izstrāde, lai noteiktu visatbilstošāko jaunās profesijas profilu un profesijas iezīmes, izceļot nepieciešamās kompetences, zināšanas un prasmes. Turklāt AMTech projekts prasa un rada Eiropas pievienoto vērtību:
  1. Izzināt starpvalstu problēmas un apmaiņu starp dažādām profosionālās izglītības situācijām. AMTech apvieno valstis, kurām ir spēcīga MVU pieredze, un katra no tām var dot lielu ieguldījumu Eiropas produkta izveidē, pateicoties partneru dažādībai, kam pārstāv dažādas pieejas vienam un tam pašam izaicinājumam.
  2. Pārstāvēto organizāciju daudzveidība pastiprina AMTech pārrobežu dimensiju: profesionālas izglītības iestādes (dažādās vidēs un kontekstos), MVU, kā arī MVU atbalsta organizācijas
  3. Iepriekš minētā daudzveidība patiesi ietekmē pārrobežu un transnacionālo telpu, ļaujot AMTech nodrošināt apmaiņu starp dažādām iespējām, metodoloģijām, darba mehānismiem un uzņēmējdarbības modeļiem.

Partners