Image

AMTech

Aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde.

AMTech

Image

Analīze

AMTech ir konkrēta atbilde uz īpašām mikrouzņēmumu un MVU apmācības vajadzībām, lai tie augtu un kļūtu konkurētspējīgi aviācijas nozarē, precīzāk bezpilota lidaparātu (UAV) jomā. Projekta pamatā ir pieprasījums pēc īpašas apmācības, kas pielāgotas topošo tehniķu, mikrouzņēmumu un MVU vajadzībām.

Eiropas stratēģijas un politikas analīzes sistēmas (ESPAS) ziņojumā par globālajām tendencēm 2030. gadā ir skaidri norādīts, ka globālā tendence ir pārveidota industriālā un tehnoloģiskā revolūcija, kurā, cita starpā, bezpilota lidaparātiem ir izšķiroša nozīme nākotnē.


Lai atbilstu nākotnes nepieciešamajām prasmēm. Šis projekts stiprinās šajā jomā strādājošo MVU ilgtspējīgu konkurētspēju un noturību. Šis projekts ir īpaši izstrādāts ar šīm prioritātēm, lai pielāgotu profesionālo izglītību un apmācību darba tirgus vajadzībām un elastīgākai darba videi.

Projekta partneri pētīs nozares tendences un dinamiku, lai noteiktu AMTech profesionālam līmenim, nepieciešamo kvalifikāciju un prasmju kopumu un saskaņojot to ar ESCO atsaucēm. Partneriem ir jāidentificē apmācības vajadzības, nepieciešamās prasmes, kā arī esošās tirgus nepilnības, lai nodrošinātu projekta izstrādājamā apmācību, satura precizitāti un atbilstību, īpaši ņemot vērā lietotāju mērķa grupu.

Partners