Image

AMTech

Aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde.

AMTech

Image

Licence

Partneri izstrādās pirmo “Eiropas aviācijas un kosmosa mehatronikas licenci — EAAMP”, iekļaujot noteikto profesionālo standartu un salīdzinot to ar ESCO standartiem, kas ir visatbilstošākie šim inovatīvajam standartam.
Šis “izstrādes” process ļaus apkopot prasmju, zināšanu un kompetenču kopumu konkrētajam aviācijas un kosmosa mehatronikas profesijas standartam.

ESCO ir “Eiropas prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas”, tā ir prasmju un profesiju kopa, kas nodrošina sadarbspēju un caurskatāmību darba tirgū.

Tas ļaus noteikt jaunās profesijas visatbilstošāko profilu un profesiju iezīmes, izceļot nepieciešamās kompetences, zināšanas un prasmes

Partners