Image

AMTech

Aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde.

AMTech

Piedalīšanās


AMTech platforma ir paredzēta kā virtuāla kopiena, kas veltīta darba spēju uzlabošanai.

Asociēto partneru iesaistīšana ir svarīga, lai palielinātu AMTech projekta izplatību un vērtību. Asociētajiem partneriem, kā atlīdzība par viņu apņemšanos un ieguldījumu tiks piedāvāta pieeja visās projekta aktivitātēs (jo īpaši izplatīšanas jomā), sākotnējā piekļuve projekta rezultātiem un pieminēšana OER platformā.Image
Image
Image
Image
Image

Partners