Image

AMTech

Aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde.

Ziņas

Image

Aviācijas mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde:

AMTECH platforma ir pieejama tiešsaistē sešās valodās.

Aviācijas mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde:
AMTECH platforma ir pieejama tiešsaistē sešās valodās. 
AMTECH OER platforma tagad ir pieejama tiešsaistē sešās valodās vietnē https://www.amtechtraining.eu/, sniedzot konkrētu informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Platformā būs visa informācija par projektu, darbībām un rezultātiem. 

AMTECH vispārējais mērķis ir pielāgot profesionālo izglītību un apmācību darba tirgus vajadzībām: 
•    Izglītojamo kompetenču un prasmju uzlabošana PI (profesionālajā izglītībā), lai viņi varētu atrast darbu augošajā aviācijas nozarē 
•    Palīdzēt PI izglītojamiem iegūt pareizās prasmes, lai Eiropa varētu nostiprināt savas pozīcijas globālajā konkurencē un nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas atsākšanos, kas vērsta uz zaļo un digitālo pāreju. •
•    Identificēt tendences un dinamiku šajā aviācijas nozares sektorā un izstrādāt jaunu aviācijas mehatronikas tehniķa (AMTech) profesionālo profilu, saskaņā ar ESCO, sadarbojoties izglītības iestādēm un MVU (mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) un rūpniecības un amatniecības kamerām.
•    Jaunu un inovatīvu AMTech mācību programmu izveide, kas īpaši izstrādāta darba tirgus vajadzībām 
•    Eiropas aviācijas un kosmosa mehatronikas pases (EAAMP) izstrāde, lai definētu jaunās profesijas visatbilstošāko profilu un profesiju iezīmes, izceļot vajadzīgās kompetences, zināšanas un prasmes. 
•    AMTech projekts prasa un rada Eiropas pievienoto vērtību: 
1. Materializējot starpvalstu konfrontāciju un apmaiņu starp dažādām PI mācību vidēm. Projekts AMTech apvieno valstis, kurām ir spēcīga MVU sadarbība, un katra no tām sniegs būtisku ieguldījumu Eiropas produkta izveidē, pateicoties partneru dažādībai, kas pārstāv dažādas pieejas vienam izaicinājumam. 
2.  Pārstāvīgo organizāciju daudzveidība pastiprina AMTech pārrobežu dimensiju: PI sniedzēji (dažādās vidēs un kontekstos), MVU, kā arī MVU atbalsta organizācijas. 
3.  Iepriekš minētā daudzveidība izpaužas pārrobežu un transnacionālā dimensijā, ļaujot AMTech nodrošināt apmaiņu starp dažādām mācību vidēm, metodoloģijām, darba mehānismiem un uzņēmējdarbības modeļiem.

Pieejamo un lietotājam draudzīgo platformu ir izveidojis Spānijas partners IWS (Internet Web Solutions), un visa partnerība kopumā to pastāvīgi atjauninās projekta īstenošanas laikā. AMTECH OER platforma ir pieejama sešās valodās (angļu, spāņu, poļu, itāļu, vācu un latviešu), un tā sastāv no sadaļām, kas ir brīvi pieejamas visiem lietotājiem. 

•    PROJEKTS: apraksta projekta galvenos mērķus un rezultātus. 
•    PARTNERI: apraksta AMTECH projektā iesaistītos partnerus.  
•    ANALĪZE: Projekta partneri pēta nozares tendences un dinamiku, lai noteiktu AMTECH profesionālo profilu, nepieciešamo kvalifikāciju un prasmju kopumu un saskaņotu to ar ESCO atsaucēm. 
•    APMĀCĪBAS CV: partneri izstrādās aviācijas un kosmosa mehatronikas tehniķa mācību programmu, pamatojoties uz noteiktu profesionālo profilu, kas izstrādāts 
•    PASE: partneri izstrādās pirmo "Eiropas aviācijas un kosmosa mehatronikas pasi — EAAMP", ekstrapolējot definēto profesionālo profilu un salīdzinot to ar ESKO profiliem, kas ir visatbilstošākie šim novatoriskajam profilam. 
•    KOPIENA: iesaistīt pēc iespējas vairāk asociēto partneru un izplatīt informāciju par to.
•    JAUNUMI: pastāvīgi saņemt informāciju par AMTECH jaunākajiem sasniegumiem
AMTECH pārvalda septiņi partneri no piecām valstīm, t.i., Itālijas, Spānijas, Beļģijas, Latvijas, Vācijas un Polijas, un to līdzfinansē Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Programme of the European Commission.